MZ Liptovský Mikuláš 2014

MZ Liptovský Mikuláš 2014

Čo sú to Mestské zásahy Liptovský Mikuláš 2014?

Hlavnou ideou projektu Mestské zásahy Liptovský Mikuláš 2014 je nájsť v rámci mesta a jeho okolia problematické alebo nevyužité priestory a miesta, o ktorých si myslíte, že nefungujú tak ako by mali a vy máte potrebu do nich kreatívne vstúpiť a zasiahnuť.
Aj malé zásahy sa môžu stať veľkými – vždy ide o veľkosť a opodstatnenosť myšlienky. Či ste architekt, umelec alebo občan-aktivista, môžte takto ponúknuť svoje konkrétne návrhy a riešenia kompetentným mestským orgánom a úradníkom, zároveň však poukázať na kroky, ktoré je potrebné urobiť, aby Liptovský Mikuláš, mesto tvorivého myslenia a nápadov, bolo aj kvalitným miestom pre život.

Autor platformi, organizátor a realizácia projektu Liptovský Mikuláš 2014

OZ UzemnePlany.sk – www.uzemneplany.sk
Architektonické štúdio Atrium –  www.atriumstudio.sk
EASTSIDE architecture –  www.eastside.sk
PEANUTS – www.peanuts.sk

Autori pôvodného konceptu Mestské zásahy

Vallo Sadovsky Architects.

Projekt finančne podporilo

Mesto Liptovský Mikuláš
Mestský Úrad Liptovský Mikuláš
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR

Čo je výstupom projektu?

Jedinečná publikácia, séria výstav, aktivity v centre mesta.

Zrealizuje sa nejaký návrh?

Sme presvedčení, že ÁNO.
Ako príklad môžeme uviesť Košice, kde OZ UzemnePlany.sk realizovalo projekt PodMostom – www.podmostom.sk
Mesto realizovalo Most zamilovaných, plánuje sa realizácia Zazelenania električkových tratí.
Nitra pripravuje realizáciu viacerých projektov.
Mestu Liptovský Mikuláš záleží na verejnom priestore, preto sa pokúsi vybrané návrhy aj zrealizovať.