9

Multimediálny sprievodca pamiatkami mesta

Autor(i)
Katarína
Miesto/lokalita
Tranovského 111/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Multimediálny sprievodca pamiatkami mesta

Projekt multimediálny sprievodca pamiatkami mesta spočíva v označení pamiatok QR kódmi, ktoré by po načítaní návštevníkom mesta poskytli informácie o predmetnej skulptúre alebo budove. Informácie by boli zverejňované na internetovej stránke správcu alebo majiteľa diela. Pri projekte by pri tvorbe textov spolupracovali dotknuté inštitúcie. Na diela, historické budovy by boli následne umiestnené QR kódy, ktoré by poskytovali informácie „na počkanie“.

Poloha na mape

comments powered by Disqus