8

Dom kultúry - revitalizácia

Autor(i)
Bc. Michal Halahija
Miesto/lokalita
Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Dom kultúry - revitalizácia

Revitalizácia peších komunikácií okolo Domu kultúry a zhromaždovacieho priestoru (nástupu) tak, aby tvorila celok s architektúrou a patrične ju prezentovala.

Poloha na mape

comments powered by Disqus