8

Farmárske trhy

Autor(i)
Mária Sklenáriková
Ateliér
FA ČVUT
Miesto/lokalita
Štúrova 2341/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Farmárske trhy

Daný projekt predstavuje revitalizáciu trhoviska nachádzajúceho sa v blízkosti centra mesta za budovou Domu služieb. Územie je v súčasnosti nevyužívané a chátra. Návrh sa snaží prinavrátiť tomuto miestu život v podobe farmárskych trhov s priestorom pre predaj domácich produktov, stretávanie ľúdí, stolovanie a posedenie. Centrálny priestor s drevenými bedničkami pre posedenie a stolovanie vymedzujú predajné stánky. Obálka stánkov je tvorená na červeno farbeným oplechovaním a vnútro dreveným bednením s naskladanými bedničkami pre uloženie predajného tovaru. Pásy zelene nahrádzajúce plechový plot priestor po obvode opticky oddeľujú nie však uzatvárajú, čím vzniká priechodná parcela prístupná zo všetkých štyroch strán .

Poloha na mape

comments powered by Disqus