14

Skalolezecký pavilón , Liptovský Mikuláš

Autor(i)
Michal Halahija Bc.
Ateliér
TUKE FU Architektúra a urbanizmus
Miesto/lokalita
Nábrežie Janka Kráľa 1041/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Semestrálna práca

Škola
TUKE
Fakulta
Fakulta umení
Konzultant
Ing. arch. Štefan Zahatňanský
Skalolezecký pavilón , Liptovský Mikuláš

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
Počet podlaží celkom: 4
Počet podlaží nadzemných: 3
Plocha parcely spolu: 2315 m2
Zastavaná plocha: 1500 m2
Úžitková plocha: 3235 m2
LOKALITA
Navrhovaný objekt je situovaný v katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš, v športovo-rekreačnej lokalite blízko centra mesta.
Pozemok je rovinatý a bol využívaný ako parkovacia plocha. Na pozemku sa nachádza budova Liptovského tenisového klubu (LTK).
Lokalita je prístupná z centra mesta peši 5 minút. V blízkosti je aj zastávka MHD na 3 minúty.
URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Riešením je komplexný urbanistický celok pozostávajúci zo zeleného ťahu a Skalolezeckého pavilónu. Zelený ťah prepája obytnú časť mesta z centrom mesta.
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Architektonický návrh stvárňuje štruktúru skaly a jej vlastnosti. Hmotové riešenie rešpektuje okolitú architektúru a predstavuje jednoduchý tvrar v ktorom sú pukliny a praskliny. Objekt dodržiava uličnú čiaru a výškovo nepresahuje okolité budovy. Územie na ktorom sa objekt nachádza slúžilo ako parkovisko ktoré je nahradené podzemným parkoviskom s rovnakou kapacitou ako pôvodné. Súčasťou architektonického riešenia je aj objekt LTK s plochou upravenou strechou, ktorý mal pôvodne sedlovú strechu.

Poloha na mape

comments powered by Disqus