22

ŽIVOT MEDZI BLOKMI

Autor(i)
Matúš Pajor
Ateliér
architekt
Miesto/lokalita
Pod slivkou 520/11, 031 04 Liptovský Mikuláš-Podbreziny, Slovakia
Odhadovaná cena
150,000 EUR
ŽIVOT MEDZI BLOKMI

Návrh ŽIVOT MEDZI BLOKMI má ambíciu vdýchnuť nový život mezi panelové domy a plánovane priniesť obyvateľom
sídliska Podbreziny plnohodnotný verejný priestor, kde budú ľudia mladej aj starej generácie radi tráviť svoj voľný čas.

Poloha na mape

comments powered by Disqus