4

Kulturní park

Autor(i)
J. P. Janda, Petra Jirásková
Miesto/lokalita
Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Kulturní park

Návrh reflektuje tvářnost prostoru před budovou Synagogy, Kulturním domem a Posádkovým domem armády. Kulturním parkem dává tomuto prostoru jasnou identitu i formu, která odpovídá vysoké funkční hodnotě budov a rozšiřuje tak symbolickou strukturu města. Zároveň vytváří zeleň uvnitř města, která je podpořena uměleckými díly. Dále je v návrhu provedeno zkompaktnění formy vnitřních bloků budov tak, aby nepůsobila roztříštěnou formou a lákala obyvatele do těchto prostor skrze podchody vedoucí z Náměstí osvoboditelů. Tento prostor je naturálnější s větším důrazem na zeleň. Celkově tyto úpravy rozvinou prostorovou strukturu a dopomohou k jasnějšímu vzezření centra města.

Poloha na mape

comments powered by Disqus