5

Nový městský park

Autor(i)
J. P. Janda, P. Jirásková
Miesto/lokalita
Námestie osloboditeľov 799/38, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Nový městský park

Současný stav okolo třech velkorysých a kulturně významných budov nevyhovuje z parterového hlediska. Navrhli jsme proto jednoduché úpravy povrchů a doplnění vodní fontánou, zelení a mobiliářem. Mobiliář i vodní fontána jsou rozměrově uzpůsobené velkorysému prostoru. Prostor před synagogou je doplněný o velká sochařská díla. Příčné členění zelení rozdělí prostor na tři útulnější místa. V zadní části se zeleň dále rozšiřuje a vytváří nový městský park. Další parky jsou od centra více vzdálené. Území je z centrálního náměstí přístupné pomocí podchodů. Park by zároveň oživil a více zpřístupnil část mezi synagogou a náměstím. V současné době se jedná o prostor sloužící spíše jako domovní dvůr a parkoviště. Jelikož jsme museli toto parkoviště a parkoviště před synagogou zrušit, nahradili jsme ho novým parkovacím domem. Ten je umístěný v blízkosti hlavní dopravní tepny, aby auta nemusela vjíždět více do centra města. Zároveň parkovací dům celý navržený prostor uzavírá směrem k silnici.

Poloha na mape

comments powered by Disqus